Resultaat na belastingen

2020-04-02 22:14

Vertalingen in context van resultaat na belastingen in NederlandsEngels van Reverso Context: Denemarken heeft ten slotte recente gegevens verstrekt over de financile situatie van DSB en gepreciseerd dat het resultaat na belastingen voor de 670 miljoen DKK bedroeg in 2007 en 542 miljoen DKK in 2008.Bedrijfsresultaat of nettowinst (na belasting) Het is het bedrag dat overblijft voor de eigenaar of aandeelhouder: de winst. De vennootschaps of resultaat na belastingen

Resultaat voor belastingen en voor aandeel in het resultaat in geassocieerde ondernemingen en joint ventures 3, 667 20, 651 Aandeel in het resultaat in geassocieerde ondernemingen en joint ventures, na belastingen 709 12, 836 Resultaat vr belastingen 4, 376 33, 487 Belastingen op het resultaat 887 619 Resultaat van het boekjaar 3, 489 34, 106

Nettoresultaat en belastingen Het komt nog wel eens voor dat een ondernemer vergeet dat hij (of zij) belasting moet betalen over de winst. Voor de duidelijkheid: Over het bedrijfsresultaat moet nog belasting worden betaald. Daarna volgt het nettoresultaat. Dat is het resultaat na belastingen De winst voor belastingen is het resultaat dat een onderneming daadwerkelijk geboekt heeft met de bedrijfsvoering. In de winst voor belastingen zijn alle kosten en opbrengsten die een onderneming gemaakt heeft meegenomen, exclusief de belastingen die de onderneming moet betalen. Het verschilt per ondernemingsvorm welke belastingen betaald moet worden.resultaat na belastingen Het buitengewone resultaat komt niet voort uit de normale bedrijfsuitoefening. Denk bijvoorbeeld aan de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Het nettoresultaat berekenen. Het nettoresultaat is het finale resultaat na aftrek van alle kosten, rentelasten en rentebaten en belasting. Ofwel het bedrijfsresultaat na belastingen.

Rating: 4.86 / Views: 904

Resultaat na belastingen free

Apr 19, 2019 Beursfonds Lavide heeft in 2018 een negatief resultaat na belastingen behaald van 1 miljoen euro, tegen een min van 540. 000 euro in 2017. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de onderneming. resultaat na belastingen De balans per 31 december 2012 (na winstbestemming) en de over 2012 van de dochter zien er als volgt uit: Het resultaat na belastingen van Dochtermaatschappij XYZ B. V. bedraagt 16. 000, waardoor de deelneming ook met dit bedrag toeneemt, omdat de Wanneer men hierover belasting betaalt, dan resulteert de winst na belasting (economische winst). Er zijn aannames nodig om de winst te kunnen bepalen. Voorbeelden van aannames of keuzen die gemaakt moeten worden zijn bijvoorbeeld in welke periode kosten vallen, en of bepaalde omzet al als gerealiseerd beschouwd mag worden. Apr 30, 2019 Buitengewoon resultaat na belastingen. Resultaat uit deelnemingen na belastingen. Saldo overige baten en lasten na belastingen: niet onder andere genoemde posten te plaatsen bedragen. Contextual translation of resultaat na belastingen from Dutch into French. Examples translated by humans: rsultat fiscal.